Stavi malo boje..


Moja Rijeka često navuče sivo ruho, pa ta siva zasivi i poglede njenih Riječana dok meni uz sivu izvrsno paše žuta....

Možda nismo ni svjesni kako te male stvari poput cvijeća uljepšaju dan, bilo da ga dobijemo na poklon ili si ga poklonimo sami (kod mene je češće ovo drugo) jer cvijeće dokazano djeluje na anksioznost, melankoliju i stres te podiže našu energiju, također utječe na samopoštovanje koje nam je prvi preduvjet za uživanje u životu.

 Egipćani su vjerovali da je miris cvijeća božanska moć, dok su Rimljani imali  Floru božicu cvijeća,  puno prije Rimljana  Grci  su imali svoju simboliku cvijeća koju su često uplitali u mitove. Za razvoj same simbolike cvijeća zaslužno je strogo viktorijansko doba, svaki cvijet nosio je svoju simboliku, tako da su se tajne poruke iskazivale cvijećem ali ne i riječima.

Za ove moje žute suncokrete pripisuje se simbolika besmrtnosti, dugog života i sreće, a njegova žuta boja označava vitalnost i inteligenciju.Primjedbe

Popularni postovi